Kolesarski klub Laško tudi na Facebooku!

Vabljeni na kolesarjenje in druženje 1. LAŠKI KROG

Vabljeni na kolesarjenje in druženje

1. LAŠKI KROG

ki bo v soboto, 28. junija 2014

start ob 7. uri izpred trgovine SPAR v Laškem

Kolesarili bomo:

Laško-Jagoče-Rifengozd-Doblatina-Svetina-Šentrupert-Trobni dol-Blatni vrh-
Marof-Jurklošter-Polana-Sele-Lokavec, Gračnica-Briše-Zidani most-Širje-Lukovica-
Senožete-Rimske Toplice-Lurd-Jesenova ravan-Belovo-Brezno-Zavrate-Zg. Rečica-
Kodre-Šmohor-Laško

Dolžina poti: 94 km (2650 višincev)

Več na: http://www.bikemap.net/en/route/2579055-laski-krog-9/#gsc.tab=0

Vmesna malica v gostišču AquaRoma, Rimske Toplice

Zaključek ob 18. uri v Gostišču Čater v Marija Gradcu

Prijave zbiramo do 27. 6. 2014, do 18. ure na E: luka.picej@gmail.com,

E: dean@stik-lasko.si, ali M: 041 704 118

Prijavnina znaša 5 EUR

Povejte naprej in povabite prijatelje

VABLJENI

Organizator: Kolesarki klub Laško v sodelovanju s STIK-om in Občino Laško

V primeru slabega vremena kolesarjenje odpade