Kolesarski klub Laško tudi na Facebooku!

3. Laški krog 25.6.2016

Vljudno vabljeni na 3. Laški krog v soboto 25.6.2016. Start bo ob 8:00.

Informacije o poti:

  • Izhodišče poti: Laško, Trubarjevo nabrežje – spodnji vrt Savinje (GPS koordinate: 46.153753, 15.234933)
  • Dolžina: 94 km
  • Višinski metri: 2.650 m
  • Podlaga: asfalt/ makadam
  • Čas vožnje: 5-8 h
  • Stopnja zahtevnosti: 10/10

Potek poti:

Laško (Trubarjevo nabrežje), Jagoče, Brstnik, Rifengozd, Zg. Rifengozd, Doblatina, Svetina, Kanjuce, Sela, Šentrupert, Mačkovec, Trobni Dol, Lešje, Blatni vrh, Mrzlo Polje, Jurklošter, Lahov Graben, Polana, Sele, Kladni dol, sv. Lovrenc, Lokavec, Gračnica, Briše, Obrežje pri Z. M., Zidani Most, Širje, Brezno, Straže, Lukovica, Senožete, Rimske Toplice, Lurd, Jesenova Raven, Belovo, Brezno, Zavrate, Zg. Rečica, Šmohor, Sp. Rečica, Debro, Laško.

LK16plakatcurve2 (1)

banerlaskikrog1280x731l20162 (1)